Otwory Wentylacyjne

Przerywacze płomienia mające na celu zapobieganie przenoszeniu wyfuknięcia wyposażony w jeden połączeń rur z jednej strony elementu płomieni. Są statyczne płomieni mierzalne typu co charcterised należy przez to luki gaszące elementu płomieni może być technicznie wyciągnąć, mierzone i kontrolowane.Zintegrowany czujnik temperatury zintegrowany producent stosuje się do wskazania stabilizowanej płomienia do ochronnika płomienia.

Model 935 Nadciśnienia Zaworów Model 935

Nadciśnienia Zaworów

Model 935-E Nadciśnienia Zaworów Model 935E

Nadciśnienia Zaworów

Model 936-E Podciśnienie Zaworu Model 936E

Podciśnienie Zaworu

Model 937-E Nadciśnienia Model 937E

Nadciśnienia i Podciśnienia Zawory

Model 937-P End of line Deflagracja Model 937P

End of line Deflagracja i Endurance Nagrywanie Płomieni

Model 942-EV Awaryjny Zawór Odpowietrzający Model 942EV

Awaryjny Zawór Odpowietrzający

Model 942-MW Awaryjny Zawór Odpowietrzający Model 942MW

Awaryjny Zawór Odpowietrzający

Model 943 Podciśnienie Zaworu Model 943

Podciśnienie Zaworu

Model 944 Ciśnienie Próżniowe Vent Model 944

Ciśnienie Próżniowe Vent