Model 937P Nadmierny ciśnieniowy i podciśnieniowy przerywacz płomienia

Model 937P

Płomieni Model 937P

Over Pressure and Under Pressure Valves

Rozmiary rur DN50
2"
Standardy połączeń ISO 7005 PN10
ANSI B16.5 150 RF
Materiały Ochrona Gazy: stal nierdzewna, Stopy specjalne
wkładka zaworowa: stal nierdzewna, Stopy specjalne
gniazdo zaworu: stal nierdzewna, Stopy specjalne
Ogół: z żeliwa sferoidalnego, stal nierdzewna
Set Pressure nadciśnienie +2.5 mbar to +50 mbar
podciśnienie 3 mbar to 50 mbar
System Ochrony Koniec linii deflagracji i ciągłe palenie płomieni
Zatwierdzenie Certyfikat badania typu WE na podstawie Dyrektywy 94/9 / WE, zgodnie z ATEX 95, ISO 16852, EN 134631 i EN 134635
Ochrona Gaz / powietrze lub para / powietrze mieszaniny następujących grup wybuchowości:
– I (metan) NSW ≥ 1.14 mm
– IIA (D) NSW ≥ 0.90 mm